Molyslip

Ajavahemikul 1940-1950 hakkas oluliselt arenema uus määrete kontseptsioon,   nn "kuiv määre".

Molübdeen disulfiidi ainulaadsed omadused võimaldasid inseneridel mite ainult katta omavahel hõõrduvaid pindasid vaid samaaegselt  kaitsta pindasid kriimustustest  ja kulumise eest .
Eelmise sajandi 60 astatel ilmusid turule õlide lisandid  molübdeen disulfiidi põhjal kus nad võitsid kiiresti mootorõlide asendamatute lisandite au, tagades mitte ainult kütuse kulu vähenemise aga samuti ka mootorõli lekete tagajärgede taasläbivaatamise.
Suur reisihuvi võimaldas hr. Baronil kiiresti moodustada rahvusvahelise agentide ja edasimüüjate võrgu, millest sai alguse kaasaegne rahvusvaheline organisatsioon Molyslip.

Molübdeen disulfiidi kasvav populaarsus  tingis uute kontseptsioonide tekkimist autotööstuse ja industriaalkeemia arendamisel, turule tulid nn montaazpastad. Metalltooted ja detailid, mis tootmise protsessis kulusid süstemaatilise demonteerimistele, nõudsid difusioonkeevituse kaitset kiindumusest ja nn "ebameeldivustest" - probleem leidis lahenduse toote Copaslip    turule tulekuga, mis kiiresti leidis laialdast rakendust autode ja veoautode tootjate poolt, mistahes liiki  ja mõõdus jõumasinate tootmises (miniatuursetest kuni hiiglasuurte laevamasinateni).

Molyslip jätkab uute materjalide ja määrete väljatöötamist kõikide tööstusharude jaoks sealhulgas metalli-, toiduainete- ja pakenditööstusele ning täppisinseneerijale.

Molyslip  oma igapäevases tegevuses lahendab oma klientidetele  tootmise efektiivsuse tõstmise, tootmisseisakute vähendamise, seadmete tööiga pikendamise küsimusi  kulude vähendamise eesmärgiga.