PEALESULATUSED

 
   FIXEL HARDFACING pealesulatusmaterjalide abil lahendame seadmete kaitsmisega seotud ülesandeid   
   abrasiivkulumise ja löökkoormuste eest.
 
 
   Teostatud tööde näited:
 Põlevkivi vasarpurustite  ketaste pealesulatus   
  
 Erinevate pealesulatusmaterjalide testimise tulemusel õnnestus leida lahendus, mis lubab tagada rootori tootja poolse   
 originaalremondi järgse tööressursiga. 
 
 Toorpõlevkivi tigupurustite pealesulatus
  
 Pealesulatusmaterjalide kasutamine koos kulumiskindlate polümeeride kasutamisega lubas kaks korda suurendada
 tigupuuride remondivahelist läbijooksu.
  
 Termotaskute pealesulatus. 
  
 Aerofontäänkuivati termotaskute pealesulatuse valimise osas läbiviidud eksperimendid lubasid pikendada termotaskute
 tööiga enne nende väljavahetamist 4 korda. 
  
 Mäekivimi massi ümberpuistamine renn
  
 Renni tööressurs 10 mm - paksusega HARDOX 400 materjali kasutamise korral on 12 kuud (kuni läbiva kulumise
 tekkimiseni).
 Rennile on tehtud pealesulatus testireziimis materjalidega FIXEL ABR 101  ja FIXEL IMP 113.
 Parempoolsel fotol on renni seisukord 3 kuud pärast ööpäevaringset tööd.
 Jätkame pealesulatuse toimimise töö effektiivsuse jälgimist.
  
 Tuha niisutaja kaabitsad 
  
 2017.a. juulikuus teostati tuha niisutaja kaabitsate pealesulatus testireziimis.
 Probleem - kaabitsate kiire kulumine seoses põlevkivituha kõrge abrasiivsusega.
 Parempoolsel fotol - kaabits 6 nädala pärast pidevat tööd.
 Jätkame pealesulatuse toimimise efektiivsuse jälgimist.  
  
  Puurimismasina SMAG tigupuurid
  
  2017.a. juulikuus teostati testireziimis puurimismasina SMAG tigupuuride pealesulatus.
  Eesmärk - suurendada tigupuuride tööressurssi.
  Jälgime tigupuuride  pealulatuse toimet.