SEALXPERT PIPE TAPE - "side" torude remondiks

   
 
Torude remont Pipe Tape abil:
1. Eemaldage voi maksimaalselt vähendage vee survet torus
2. Puhastage remonditava toruosa
3. Avage remondi "side"pakendi ning kastke see 5 sekundiks vette. Veenduge, et
    "side"on veega labiimibunud.
 4. Mähkige "side" kahjustatud toruosa ümber väga tihedalt.
 5.Tihendage "side" käe pöördliikumistega "kinnikeeramise" suunas veel 10 sekundi jooksul.
 
 
 
  
Pipe Tape tehnilised omadused:
Tööaeg: 3-5 minutit temperatuuril 10-30°C
Tahkumisaeg: 30 minutit temperatuuril 10-40°C
Temperatuurikindlus: kuni 200°C - püsivalt
                                        kuni 200-320°C episoodiliselt
Surve: kuni 30 kg/sm2
Torumaterjal: igasugused metallid, PVC, klaaskiudriie, polüetüleen, polüpropüleen.
Vastupidavus : suurepärane vastupidavus vee-, auru-, kütuse-, õli-, gaasi-, lahustite-,  happete- ja orgaaniliste soolade agressiivsetele keskkonndadele
Pipe Tape "Side"suuruste valik:   5 х 150 см
                                                            5 х 360 см