Avarii remonditööd

 Elektrijaama generaatori  võimsusega 200 MW korpuse pragude remont